DEZINSEKCE

DEZINSEKCE = likvidace škodlivého a obtížného hmyzu  – štěnice, rus domácí, šváb obecný, mravenec faraon, mol, klíšťák, potemník, lesák, červotoč, zrnokaz, zavíječ, moucha, komár, ovád, blecha, vosa atd.

IMG_1092

Rozdělení:

podle použitých prostředků na

 • chemickou (hubící dotykově nebo požerově)
 • další metody (plyny, páry).Hmyz můžeme rozdělit na obtížný a škodlivý, nicméně škůdci jsou současně i obtížným hmyzem. Způsobené škody jsou především na skladovaných potravinách  a materiálech, ale i na zdraví.

 

MRAVENEC FARAO

likvidace podle počtu pokládek

 • v jednom kroku
  Jednorázové položení požerových gelových nástrah, které je o něco dražší, ale vysoce účinné a jednodušší co se týká organizace. Pro zajištění správné účinnosti je nutné dodržet  počet pokládek na danou plochu dle pokynů výrobce gelu.
 • ve třech krocích
  Třífázové položení (zneplodňujících) požerových nástrah, které se opakují po 3-5 týdnech. Pro zvýšení účinnosti  je nutná dezinsekce všech bytových jednotek nebo celého objektu, popřípadě sousedících objektů a technických prostor a tím minimalizovat riziko stěhování hmyzu z objektu do objektu. O plánovaném položení nástrah je proto nutno předem informovat všechny nájemníky a provozovatele ošetřovaných prostor.

 

RUS, ŠVÁB

likvidace podle použitých prostředků

 • gelovou požerovou nástrahou
  V současné době upřednostňujeme použití gelu, především v případě, že se jedná o bytové jednotky či ubytovací kapacity. Gel je pokládán na migrační cesty hmyzu a tím plní funkci bariéry. Výhodou oproti postřiku je delší doba účinnosti a menší zásah do soukromí nájemníků (ve většině případů není nutno ošetření opakovat). I v tomto případě je nutno pro zajištění správné účinnosti dodržet  počet pokládek na danou plochu
 • postřikem
  První postřik hubí pouze dospělce, proto je nutné ošetření po zhruba 4–6 týdnech opakovat. Larvy se hubí dalším postřikem. Je důležité vědět, že švábovitý hmyz je schopen se vylíhnout i z těl mrtvých matek. Monitoring pak zvyšuje účinnost ošetření.  Monitorovacími pastičkami je zjištěn objem zamoření a podle výsledku určen další postup.

ŠTĚNICE – problém dneška

stenice

O štěnicích a jejich současném přemnožení bylo již mnoho napsáno, avšak i nadále se denně setkáváme s neodborně nebo svépomocí provedenými zákroky, které situaci jen výrazně zhoršují. Proto i garant deratizačních firem – Hygienická stanice – důrazně doporučuje provedení likvidace pouze osvědčenou DDD firmou, která má s hubením štěnic zkušenosti,což je jediná spolehlivá možnost likvidace. Štěnice je nutno hubit nejen přímo v místě výskytu, ale ošetřit i špatně přístupná místa jako jsou obložení zdí, příčky atd. Pokud je výskyt štěnic zjištěn, je nutno reagovat rychle. Použití komerčně vyráběných prostředků pouze donutí štěnice rozutéci se do jiných bytů a pak se vrátit. Soužití se štěnicemi je velmi nepříjemné. Vlastní bodnutí je podobné komářímu štípnutí. Někteří lidé mohou mít na štípnutí alergickou reakci, poštípání může u některých citlivějších osob způsobit i anafylaktický šok. Přivezeme si je z cest v zavazadlech, v zakoupeném nábytku, výskyt škůdce není spojen s nedostatečnou hygienou.

Samotná činnost je zajištěna  průběžně školenými a zkušenými pracovníky, kteří díky stovkám zrealizovaných zakázek za rok dokáží využít účinných a ekologicky bezpečných prostředků a spolehlivě zasáhnout. Samozřejmostí je i  poradenská služba.

fotografie viz oddíl Nezvaná fauna

 

IMG_1063

Nejčastěji prováděné dezinsekční zákroky:

 • dezinsekce štěnic
 • dezinsekce švábovitého hmyzu a mravenců
 • dezinsekce potravinářských provozů a gastroprovozů
 • dezinsekce půdních prostor při vyklízení holubího trusu
 • dezinsekce much, komárů a rybenek
 • dezinsekce dřeva – červotoč nebo dřevomorka

IMG_1098

IMG_1093