ŠKŮDCI

HLODAVCI

POTKAN/Rattus norvegicus/

Šedohnědý hlodavec  dorůstá 16-27 cm. Lysý šupinatý ocas má kratší než vlastní tělo. Špatný zrak mu bohatě vynahrazuje skvělý čich. Je výborným plavcem. Samička, která je zhruba o třetinu menší než samec,  rodí 4-7x ročně 8-12 potomků. Ti pak dospívají jeden až dva měsíce. Dožívají se asi 2 let.
Výskyt ve střední Evropě je od 18. Století dosud. Vzhledem k jeho dobré přizpůsobivosti žije na celém území ČR, včetně hor.
Na rozdíl od krysy obývá vlhčí místa, kanály, sklepy a přízemí budov. Největší výskyt je v kanalizaci a u popelnic v panelové zástavbě, někdy se však nebojí ani přes WC přímo do bytu..Pokud je ohrožen, je schopen vyskočit do značné výšky.
Potkan může být přenašečem infekčních nemocí (např. salmonelózy, Weilovy žloutenky), i některých parazitů člověka (např. svalovce). Vůči moru je rezistentní.

„Potkal potkan potkana
Pod kamenem pod kamenem
Počkat pane potkane
Počkat pane potkane
Počkat pane potkane
Ať se vám nic nestane“
Jiří   Suchý  – Potkal potkan potkana

KRYSA – /Rattus rattus/

Zbarvení krys v ČR je proměnlivé, od tmavých po rezavě hnědé se světlým břichem. Hlodavec  dorůstá do  25 cm. Štíhlý jednobarevný ocas má delší než vlastní tělo. Skvěle šplhá . Samička  rodí cca 2-3x ročně. Oproti potkanovi působí krysa čistotnějším dojmem, a to i výběrem životního prostředí. Je všežravec, ale výrazně u ní převažuje rostlinná potrava – zrní a  brambory.  Žije ve větších skupinách zahrnujících až 60 jedinců. Potkan i krysa obecná jsou původem z Asie, zatímco krysa obecná je na českém území známa již přes 2 000 let, potkan se rozšířil až v 18. století a v dnešní době spíše krysu obecnou vytlačuje, takže se krysa v ČR vyskytuje poměrně vzácně (pouze podél Labe od České Kamenice po Mělník, občasný výskyt je hlášen z okolí Mladé Boleslavi).
Na rozdíl od potkana obývá sušší místa,  lze jí nalézt na půdách ve stodolách, kde není moc rušena.
Krysa je velmi vnímavá k původcům moru (na rozdíl od potkana) a ve středověku byla i v českých zemích zdrojem nákazy.

A co o Kryse jako znamení říká čínský horoskop?
osobnost Krysy:
vidět, a vidět to, co ostatní nevidí. To je ta pravá vize..

Krysa je narozena ve znamení šarmu. Je inteligentní, oblíbená a miluje společenské akce. Dokáže se lehce spřátelit. Je velmi společenská a upřímně se zajímá o blaho a činnost ostatních. Bývá obdařena tolerancí .Krysa je pilná a pracovitá. Má velkou představivost a oplývá nápady …

MYŠ DOMÁCÍ – /Mus musculus/, /Mus domesticus/

7-10 cm dlouhý zástupce hlodavců  z čeledi myšovitých, ocas je o něco kratší. Délkou těla i ocásku se liší myši západoevropské od žijících např. na Slovensku. Barva srsti může být žlutohnědá až šedočerná. Členové stejné kolonie si při péči o srst vzájemně pomáhají. Myš domácí má výborný sluch – vnímá tóny do frekvence 100 kHz. Dobře šplhá, skáče, plave, ale nepotápí se. Samice může mít až pět vrhů do roka (každý po čtyřech až osmi mláďatech), v sýpkách dokonce ještě více. Je to všežravec. Nepotřebuje pít vodu, neboť si jí dokáže „vyrábět“ metabolicky. To může být někdy obtížné při  deratizačním zásahu: při dostatku krmiva, nemá důvod k migraci – hledání vody a tím se nepřiblíží ani k nástrahám.  V ČR se nejčastěji objevuje v domácnostech.

 Každý zná pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele – film z  r. 1959 o princezně Ladě, kterou při útěku  před králem Kazisvětem  ukryl myší kožíšek..

HMYZ

MRAVENEC FARAO /Monomorium pharaonis/

Zhruba 2 mm velký mravenec žlutého nebo světle hnědého zbarvení.
Původem z Indonésie a Afriky. Narozdíl od ostatních druhů mravenců je ve společenství tohoto druhu mravence více královen, které žijí asi 3 měsíce a jednotlivé kolonie mezi sebou nesoupeří. Farao je škůdcem především pro rozšíření chorob a kontaminaci potravin.

V knížce Ondřeje Sekory Ferda Mravenec je Brouk Pytlík chvástalem, který „všechno zná a všude byl“. V dalších knížkách ale  Pytlíkova nešikovnost ustupuje dobrosrdečnosti a Pytlík je aktivní postavou známou po celé louce. Z entomologického hlediska je Pytlík,dřevokazný polétavý brouk, ale jeho živočišný druh je smyšlený. 

ŠTĚNICE – problém dneška

Štěnice je polokřídlý noční hmyz.
Ráda cestuje z bytu do bytu a protože jediným zdrojem potravy je krev teplokrevných živočichů, kterého cítí i přes zeď, vyskytuje se bohužel i tam, kde se úzkostlivě dbá na čistotu..Výskyt je v současné době znám i v luxusních ubytovacích zařízení, který je způsoben migrací lidí. Rovná záda jí umožňují  ukrýt se v malých škvírách v posteli, skříni, za obrazy, v eletrických zásuvkách. Trus štěnice lze nalézt na roštu postele, rámy obrazů a jiné skryté prostory. V noci se štěnice orientují podle tělesné teploty člověka (teplokrevného živočicha) a vydechovaného oxidu uhličitého. Vlastní bodnutí je většinou méně bolestivé než od komára, ale je komářímu štípnutí podobné. Zápach je zřetelný pouze v případě, že je štěnic větší množství. Štípance od štěnic jsou podobné jako od komára nebo podobné kopřivce. Poštípání může u některých citlivějších osob způsobit i anafylaktický šok.

Mezi jednotlivými zásahy je nutné, aby v prostoru někdo přespával – je potřeba, aby štěnice měly snahu se přesouvat přes co největší již ošetřený prostor.

Nejčastější chyby:

Laická likvidace neprofesionálními prostředky nebo nezkušenou deratizační firmou.
Vynesení napadených kusů nábytku (tím způsobíme rozšíření zamořené oblasti)
Pouze částečné ošetření napadeného prostoru
Opuštění kontaminovaného prostoru mezi zásahy DDD firmy (je nutné, aby mezi jednotlivými ošetřeními v prostoru někdo přespával), je zapotřebí, aby štěnice měly snahu se přesunout přes co  největší již ošetřený prostor.

A takto hovoří o štěnici Jiří Voskovec a Jan Werich v Caesarovi:
Papullus: „Ovšem, to nejde. Je vidět, že se zvířatům skutečně křivdí.
Když už mluvíme o dravcích, vezměte si takovou štěnici.
To se říká: ten člověk je štěnice, neodbytný jako štěnice,
ten se vás nepustí, to je štěnice, a tak podobně.
Jak k tomu ta štěnice přijde?
Vždyť štěnice je roztomilé, žertovné zvířátko!
Tu polechtá, tu štípne..“

IMG_1060

RUS, ŠVÁB

Hmyz žlutohnědého zbarvení dorůstající až 25 mm. Samička nosí na zadečku v rozmezí 2 až 4 týdnů ootéku, ve které je 30-35 vajíček. Vývoj rusa z nymfy se liší podle okolních podmínek (teplota, potrava atd.) a pohybuje se mezi 30 a 90 dny. Vylíhnuté nymfy nemají křídla, jsou hnědého zbarvení a dosahují délky mezi 2 a10 mm. Tento škůdce žije cca 6 měsíců. Rus narozdíl od švába dokáže velmi dobře šplhat i po kolmém hladkém povrchu. Má kuriozní životaschopnost, je schopen žít  až týden po oddělení hlavové části od zbytku těla, je odolný vůči insekticidům i radiaci. Živí se nejen zbytky jídla, postačí  mu i mastnota (např. na kuchyňských zařízení), papír, kůže či vlastní trus.
Rus je škodlivý přenosem různých onemocnění jako  např. salmonela, tyfus, hepatitis, zápal plic, tetanus, tuberkulóza atd. Nemoci se šíří především trusem, v tělech uhynulých jedinců, ale i pouhým přelezem hmyzu. Jedním z největších rizik je však vznik alergie a astmatu (Alergeny jsou ve výkalech, zbytcích těl. Jsou roznášeny vzduchem a jsou velmi odolné (i UV záření či varu).

 Josef Šváb Malostranský  – první český filmový herec, dramatik, prozaik, režisér, scénárista, knihkupec . Vyučený pekař, později ve svém papírnictví na Malé Straně v Praze  vydával lidové písničky, psal  veršovánky a kuplety.

 —————