DEZINFEKCE

 = činnost vedoucí k zničení nebo minimalizaci mikroorganismů pomocí chemických a fyzikálních metod (UV  záření, teplo), případně jejich kombinací. Dezinfekce se podle epidemiologického stavu dělí na ochrannou (preventivní, profylaktickou)  a ohniskovou (represivní)

Dezinfekční prostředky působí:

 • -cidně – trvalé usmrcení
 • -staticky – dočasnou ztrátou schopnosti množení nebo snížení růstu

Rozdělení:

podle použitých metod na

 • fyzikální
  UV záření (zářivky)
  vysoká teplota
  30minutový var za atmosférického tlaku
  20minutový var v tlakových hrncích
  dezinfekce v parních, pracích a mycích strojích při teplotě nad 90°C
  další metody (např. žíhání, slunění, filtrace atd. )
 • chemická
  Dezinfekční prostředky mají působení:-cidní: trvalé usmrcení
  -statické:  dočasná ztráta schopnosti množení nebo pokles růstové aktivity.Dezinfekční látky podle účinnosti:
  A = baktericidní
  T = tuberkulocidní
  M = mykobaktericidní
  V = fungicidní
  C = sporocidní
  B = virucidní

Aplikace chemických plynů či roztoků (dezinfekční prostředek s cidním nebo statickým účinkem) při dodržování určitých zásad:

 • pečlivým odměřením (odvážením) dávek dezinfekčního prostředku a jeho zředěním, bezprostředně před použitím.
 • zvýšením teploty dezinfekčního roztoku pro zvýšení účinnosti.
 • V případě  jednorázové dezinfekce a ošetření plochy  kombinací vybraných dezinfekčních prostředků s určitými saponáty. Samotná činnost je zajištěna  průběžně školenými a zkušenými pracovníky, kteří díky stovkám zrealizovaných zakázek dokáží využít účinných chemických dezinfekčních metod dle metodik Hygienické stanice HMP a výrobců jednotlivých dezinfekčních prostředků a spolehlivě zasáhnout. Samozřejmostí je i  poradenská služba.
Ideální dezinfekční prostředek má mít několik vlastnosti:
– široké spektrum účinnosti
– co nejrychlejší působnost při nízké koncentraci
– co nejméně toxický pro člověka a zvířata
– nezatěžuje životní prostředí
– co nejslabší zápach aj.

 

Nejčastěji prováděné dezinfekce:

 • dezinfekce potravinářských a gastroprovozů
 • dezinfekce zdravotnických zařízení
 • dezinfekce půdních prostor po vyklizení
 • dezinfekce obytných prostor po zemřelém
 • dezinfekce sociálních zařízení
 • dezinfekce plísní a  hub

A něco historie:
Různé podoby dezinfekce sahají do starověku. Nicméně  dezinfekce  s cílem ničení mikroorganismů až od doby před cca 150 lety. Ocet byl do seznamu dezinfekčních prostředků zaveden v roce 1778.