DERATIZACE

DERATIZACE = likvidace škodlivých hlodavců – potkanů, krys, myší a dalších škůdců různými prostředky především v obytných prostorech, prostorech potravinářských, restauračních provozů, budov nemocnic a škol.
K deratizaci neoddělitelně patří i zamezení dalšího průniku hlodavců do objektu, které je realizováno buď formou poradenství při svépomocném zajištění zákazníkem nebo provedením odbornými pracovníky dodavatele.

Rozdělení:

podle použitých prostředků na

 • mechanickou (pasti a jiné technické prostředky),
 • chemickou (jedy, tzv. rodenticidy)
 • další metody (využití nepřátel škůdců – např. koček, rozšíření chorob mezi hlodavci ap.)

podle počtu ošetření a velikosti ošetřeného prostoru

 • Jednorázovou – ohniskovou

V prostoru největšího výskytu škůdce (byty, sklepy, rodinné domy, provozovny).

Účinek rychlý (během několika dní), avšak krátkodobý.

 • Pravidelnou  – ohniskovou

Ošetření v pravidelných časových cyklech (např. 2x/rok, u zemědělských a potravinářských provozů 4x/rok atd.)

– ochrana objektů s následnou kontrolou a doplněním nástrah.

 • Celoplošnou

Ošetření většího území (sídliště, město, obec, průmyslové a skladové areály).

Nejvhodnější doba pro ošetření je jaro a podzim z důvodu zvýšené migrace hlodavců do objektů a za potravou. Pro zvýšení účinnosti ošetření je vhodná spolupráce se správcem kanalizační sítě.

 IMG_1090

Zajišťujeme deratizace v následujícím rozsahu:

 • Preventivní monitorovací lokální pokládky vyplývající ze zákonné povinnosti majitelů a správců objektů až po plošné akutní deratizace,
 • Interiérové zásahy  jakéhokoliv rozsahu, vč. náročných exteriérových zákroků.

Samotná činnost je zajištěna  průběžně školenými a zkušenými pracovníky, kteří díky stovkám zrealizovaných zakázek ročně dokáží využít účinných a ekologicky bezpečných prostředků a spolehlivě zasáhnout. Samozřejmostí je i  poradenská služba.

Před provedením deratizace je dobré znát druh hlodavce, kterého likvidujeme. Protože škůdce lze jen velmi těžko zahlédnout, k jeho identifikaci využíváme trusu, který po sobě zanechává – fotografie viz oddíl Nezvaná fauna

Nejčastěji ošetřované prostory:

 • deratizace sklepních prostor panelových a „činžovních“ domů, rodinných domků aj.
 • deratizace technických prostor, podzemních garáží, průmyslových areálů apod.
 • deratizace ve volném prostoru
 • deratizace v potravinářských provozech – výrobnách a prodejnách

Deratizace je prováděna pomocí nástrah. Tyto nástrahy jsou pokládány samostatně nebo smíchané s potravinami, pro větší atraktivnost.  Bezpečnost pro děti a domácí zvířata je zajištěna vložením nástrahy do nástrahových staniček (viz obrázek). Staničky jsou papírové (suché prostory) nebo plastové (vlhké prostory).  Velikost a druh staničky vybíráme podle škůdce (např. pro potkana vetší s většími vstupními otvory, pro rejska menší.)

IMG_1073

Pro účinnější a dlouhodobější efekt ošetření je nutná prohlídka prostor, kde je výskyt hlodavců zjištěn a následně zajistit přístupové cesty. Bez zajištění může opětovně dojít k vniknutí škůdce do objektu.

IMG_1076

Proto doporučujeme (a dle přání zákazníka také zajistíme) :

Důsledné zakrytí otevřených kanalizačních poklopů,  rozvodů vody nebo kanalizace.
Utěsnění rozvodů vody, plynu atd. betonovou směsí
Zasklení a uzavření sklepních okének
Zajištění ostatních možných přístupových cest pletivem či jinými prostředky.

 DSC04590

DSC04591